ח.ש עבודות מתכת

מסגרות
צנרת מיזוג אויר וכיבוי אש
ריתוך נירוסטה ואלומניום